למילוי השאלון: טופס בדיקת זכאות להחזר מס

Tax2

החזרי מס לשכירים ועצמאים

החזרי מס

תשלומי המס מחייבים את כל העובדים במדינת ישראל, בין אם הם עובדים כשכירים ובין אם כעצמאיים. התשלומים השונים נקבעים על ידי מדרגות מס ועם זאת עלייך לדעת כי עומדות לפנייך לא רק חובות כי אם גם זכויות.

הקלות מס מתבטאות ב”נקודות זיכוי” שמשמעותן היא הפחתה מסכום תשלום המס. כל נקודת זיכוי שווה 216 ש” עבור כל חודש עבודה וזאת נכון לחודש ינואר 2016. כיוון שהנקודות מחושבות מדי חודש בחישוב שנתי, אם לא עבדת לאורך כל ימות השנה אלא הייתה לך הכנסה בחלק ממנה, עלייך לדעת כי ייתכן שמגיעים לך החזרי מס.

נקודות זיכוי

נקודת זיכוי משמעותה הפחתה מסכום המס. כלומר, סכום המס מחושב על פי שנה ועבור כל חודש, כל נקודת זיכוי שווה הפחתה של 216 ₪ מסכום החיוב. את הזכות לזיכוי קבעה המדינה וכל אחד מהסעיפים הבאים יכולים להעניק זיכוי אשר שווה ערך להפחתת מס:

 • יחיד מוטב אשר הוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה או עיוור או נכה וזרת על פי סעיף (59) לפקודה.
 • הורה יחיד אשר בן זוגו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין שהינו ללא בן זוג.
 • מגורים ביישובי ספר או אזורי פיתוח המזכים במס.
 • תושבים המתגוררים ביישובים המופיעים ברשימה מיוחדת של מס הכנסה ובלבד שהם מתגוררים ביישוב מעל ל-12 חודשים.
 • חיילים משוחררים משירות סדיר זכאים לנקודות זיכוי על הכנסה מיגיעה אישית, לתקופה של עד 36 חודשים מיום השחרור.
 • עולה חדש יהיה זכאי להקלה לתקופה של 42 חודשים מיום העלייה. תושב חוזר יהיה זכאי לנקודות הזיכוי אם חזר לאחר שהות של שש שנים ומעלה ואם חזר בתקופה שבין: 30.9.2012-16.5.2016.

בנוסף לכל הסעיפים הללו, ישנם סעיפים אשר מעניקים פטור מלא ממס הכנסה או מאפשרים לקבל החזר מס:

 • עיוור ונכה זכאים לפטור ממס הכנסה.
 • זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב משפחה במוסד. הזיכוי ניתן בשיעור של 35% מסכום ההוצאה ובתנאים הבאים: קרוב המשפחה הוא קרוב מדרגה ראשונה והוא משותק לחלוטין, עיוור או מרותק למיטה.
 • הורים לילדים הסובלים מעיוורון, שיתוק, פיגור שכלי או התפתחותי, לקות למידה חמורה ומחלה קשה, יהיו זכאים לשתי נקודות זיכוי.

ניכויים בתשלומי מס

ניכוי הוא הפחתה מתוך המס והוא יינתן עבור תשלומים שנעשו לקופות גמל ולביטוח חיים. בהתאם לאופן התשלום (אם הוא נעשה על ידי המעסיק או העובד) וייקבע אופן הזיכוי.

גם במקרה של פרישה חשוב לדעת כי החוק קובע סכום פטור בהתאם לתקרת תשלום המתעדכנת אחת לתקופה. את פיצויי הפרישה אשר חייבים במס אפשר לחלק לתקופה ובכך לחסוך בתשלומי המס.

נוסף לכל אילו, גם תרומות למוסדות ציבוריים המוכרים על ידי שר האוצר ושאושרו על ידי ועדת הכספים של הכנסת, מעניקים זכאות ועד לגובה של 35% מסכום התרומה.

האם מגיעים לך החזרי מס?

ישנן פעולות שונות אשר ייתכן כי ביצעת ויכולות לזכות אותך בהחזר מס. כל אחד מבין הסעיפים הבאים יכול להעניק לך נקודות זיכוי או שדורש בדיקה אילו החזרים מגיעים לך:

למילוי השאלון: טופס בדיקת זכאות להחזר מס

למילוי השאלון: טופס בדיקת זכאות להחזר מס

189504136-B

החזרי מס לשכירים ועצמאים

החזרי מס

תשלומי המס מחייבים את כל העובדים במדינת ישראל, בין אם הם עובדים כשכירים ובין אם כעצמאיים. התשלומים השונים נקבעים על ידי מדרגות מס ועם זאת עלייך לדעת כי עומדות לפנייך לא רק חובות כי אם גם זכויות.

הקלות מס מתבטאות ב”נקודות זיכוי” שמשמעותן היא הפחתה מסכום תשלום המס. כל נקודת זיכוי שווה 216 ש” עבור כל חודש עבודה וזאת נכון לחודש ינואר 2016. כיוון שהנקודות מחושבות מדי חודש בחישוב שנתי, אם לא עבדת לאורך כל ימות השנה אלא הייתה לך הכנסה בחלק ממנה, עלייך לדעת כי ייתכן שמגיעים לך החזרי מס.

נקודות זיכוי

נקודת זיכוי משמעותה הפחתה מסכום המס. כלומר, סכום המס מחושב על פי שנה ועבור כל חודש, כל נקודת זיכוי שווה הפחתה של 216 ₪ מסכום החיוב. את הזכות לזיכוי קבעה המדינה וכל אחד מהסעיפים הבאים יכולים להעניק זיכוי אשר שווה ערך להפחתת מס:

 • יחיד מוטב אשר הוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה או עיוור או נכה וזרת על פי סעיף (59) לפקודה.
 • הורה יחיד אשר בן זוגו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין שהינו ללא בן זוג.
 • מגורים ביישובי ספר או אזורי פיתוח המזכים במס.
 • תושבים המתגוררים ביישובים המופיעים ברשימה מיוחדת של מס הכנסה ובלבד שהם מתגוררים ביישוב מעל ל-12 חודשים.
 • חיילים משוחררים משירות סדיר זכאים לנקודות זיכוי על הכנסה מיגיעה אישית, לתקופה של עד 36 חודשים מיום השחרור.
 • עולה חדש יהיה זכאי להקלה לתקופה של 42 חודשים מיום העלייה. תושב חוזר יהיה זכאי לנקודות הזיכוי אם חזר לאחר שהות של שש שנים ומעלה ואם חזר בתקופה שבין: 30.9.2012-16.5.2016.

בנוסף לכל הסעיפים הללו, ישנם סעיפים אשר מעניקים פטור מלא ממס הכנסה או מאפשרים לקבל החזר מס:

 • עיוור ונכה זכאים לפטור ממס הכנסה.
 • זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב משפחה במוסד. הזיכוי ניתן בשיעור של 35% מסכום ההוצאה ובתנאים הבאים: קרוב המשפחה הוא קרוב מדרגה ראשונה והוא משותק לחלוטין, עיוור או מרותק למיטה.
 • הורים לילדים הסובלים מעיוורון, שיתוק, פיגור שכלי או התפתחותי, לקות למידה חמורה ומחלה קשה, יהיו זכאים לשתי נקודות זיכוי.

ניכויים בתשלומי מס

ניכוי הוא הפחתה מתוך המס והוא יינתן עבור תשלומים שנעשו לקופות גמל ולביטוח חיים. בהתאם לאופן התשלום (אם הוא נעשה על ידי המעסיק או העובד) וייקבע אופן הזיכוי.

גם במקרה של פרישה חשוב לדעת כי החוק קובע סכום פטור בהתאם לתקרת תשלום המתעדכנת אחת לתקופה. את פיצויי הפרישה אשר חייבים במס אפשר לחלק לתקופה ובכך לחסוך בתשלומי המס.

נוסף לכל אילו, גם תרומות למוסדות ציבוריים המוכרים על ידי שר האוצר ושאושרו על ידי ועדת הכספים של הכנסת, מעניקים זכאות ועד לגובה של 35% מסכום התרומה.

האם מגיעים לך החזרי מס?

ישנן פעולות שונות אשר ייתכן כי ביצעת ויכולות לזכות אותך בהחזר מס. כל אחד מבין הסעיפים הבאים יכול להעניק לך נקודות זיכוי או שדורש בדיקה אילו החזרים מגיעים לך:

למילוי השאלון: טופס בדיקת זכאות להחזר מס

החזרי מס |