ייעוץ מס

ייעוץ מס

דו”חות שנתיים

מדי שנה מחויבים בעלי העסקים להגיש דו”ח לרשות המס. בעלי עסקים קטנים יוכלו להגיש דו”ח מקוצר אך האחרים חייבים להגיש את הדו”ח המלא. תהליך ההגשה נעשה בכפוף לחוק, הוא חל על כל בעלי העסקים ויש לדעת כי אי הגשתו מהווה עבירה פלילית אשר יכולה להוביל לקנסות ואף להגשת כתב אישום.

המידע עליו יש להצהיר במסגרת דו”חות שנתיים

דו”חות שנתיים צריכים לכלול את ההכנסות וההוצאות של העסק וכן מידע על בן או בת הזוג, אם ישנו. המידע צריך להיות תואם לחשבוניות השונות שאותן הפיק העסק במהלך השנה ומעידות על הכנסותיו וכן על חשבוניות שאותן שמר ומעידות על הוצאותיו.

המטרה של פקידי המס היא לדעת אם על חלים תשלומי מס נוספים או אם ישנה זכאות להחזר מס בשל תשלום עודף מקדמות (וזאת כיוון שהמקדמות נקבעות על פי הכנסות השנה שעברה).

מילוי הדו”חות

מילוי דו”חות שנתיים והגשתם יכול להתבצע באופן ממוחשב וגם באופן עצמאי. בעיקר עסקים קטנים מאד, אשר אין להם הוצאות והכנסות רבות, יוכלו להתמודד עם משימת המילוי בעצמם או להיעזר בשירות הלקוחות של רשות המס.

רוב העסקים הם מורכבים יותר ודורשים בחינה מדוקדקת של ההוצאות וההכנסות שהתקבלו ויצאו לאורך השנה. למשל, במקרה שהעסק פועל מהבית, ניתן להחיל חלק מהוצאות הבית על העסק. כמו כן, ישנן הטבות שונות ולא כל השקעה בעסק מוכרת לצורכי מס במלואה.

חשיבותו של יועץ מס

ביכולתו של יועץ מס לבחון את העסק על כל הכנסותיו והוצאותיו ומעבר למילוי הדו”חות השונים להמליץ לעסק המלצות אשר יסייעו לו לקבל יותר מהכנסותיו. כל זאת במסגרת האפשרויות הקיימות בחוק ולאחר בחינה מעמיקה של מצב העסק.

לכן, יש חשיבות גבוהה לבחירת יועץ מס בעל ניסיון בתחום, יועץ ששם מולו את הלקוח ומתייחס לכל תיק באופן אישי. עדי צור, יועץ מס בעל ניסיון של מעל לחמש שנים בתחום ומאמין שיחס אישי והקפדה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר, מובילים את העסק להצלחה.

לקביעת פגישה והתייעצות ראשונית, זה הזמן להשאיר את פרטייך באתר או ליצור קשר.

181699087-B

ייעוץ מס

דו”חות שנתיים

מדי שנה מחויבים בעלי העסקים להגיש דו”ח לרשות המס. בעלי עסקים קטנים יוכלו להגיש דו”ח מקוצר אך האחרים חייבים להגיש את הדו”ח המלא. תהליך ההגשה נעשה בכפוף לחוק, הוא חל על כל בעלי העסקים ויש לדעת כי אי הגשתו מהווה עבירה פלילית אשר יכולה להוביל לקנסות ואף להגשת כתב אישום.

המידע עליו יש להצהיר במסגרת דו”חות שנתיים

דו”חות שנתיים צריכים לכלול את ההכנסות וההוצאות של העסק וכן מידע על בן או בת הזוג, אם ישנו. המידע צריך להיות תואם לחשבוניות השונות שאותן הפיק העסק במהלך השנה ומעידות על הכנסותיו וכן על חשבוניות שאותן שמר ומעידות על הוצאותיו.

המטרה של פקידי המס היא לדעת אם על חלים תשלומי מס נוספים או אם ישנה זכאות להחזר מס בשל תשלום עודף מקדמות (וזאת כיוון שהמקדמות נקבעות על פי הכנסות השנה שעברה).

מילוי הדו”חות

מילוי דו”חות שנתיים והגשתם יכול להתבצע באופן ממוחשב וגם באופן עצמאי. בעיקר עסקים קטנים מאד, אשר אין להם הוצאות והכנסות רבות, יוכלו להתמודד עם משימת המילוי בעצמם או להיעזר בשירות הלקוחות של רשות המס.

רוב העסקים הם מורכבים יותר ודורשים בחינה מדוקדקת של ההוצאות וההכנסות שהתקבלו ויצאו לאורך השנה. למשל, במקרה שהעסק פועל מהבית, ניתן להחיל חלק מהוצאות הבית על העסק. כמו כן, ישנן הטבות שונות ולא כל השקעה בעסק מוכרת לצורכי מס במלואה.

חשיבותו של יועץ מס

ביכולתו של יועץ מס לבחון את העסק על כל הכנסותיו והוצאותיו ומעבר למילוי הדו”חות השונים להמליץ לעסק המלצות אשר יסייעו לו לקבל יותר מהכנסותיו. כל זאת במסגרת האפשרויות הקיימות בחוק ולאחר בחינה מעמיקה של מצב העסק.

לכן, יש חשיבות גבוהה לבחירת יועץ מס בעל ניסיון בתחום, יועץ ששם מולו את הלקוח ומתייחס לכל תיק באופן אישי. עדי צור, יועץ מס בעל ניסיון של מעל לחמש שנים בתחום ומאמין שיחס אישי והקפדה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר, מובילים את העסק להצלחה.

לקביעת פגישה והתייעצות ראשונית, זה הזמן להשאיר את פרטייך באתר או ליצור קשר.

דרישה לקבלת הצהרת הון

לרוב, תדרוש רשות המס מבעלי עסקים חדשים להגיש הצהרת הון. המידע יהיה לרוב לא רלוונטי בהצהרה הראשונה אך יאפשר לרשות המס לבצע השוואות והתאמות להכנסה בעם הצהרות הון עתידיות.

כמו כן, ייתכנו דרישות להציג הצהרה גם משכירים ומשקיעים בשוק ההון. לרוב, תישלח דרישה להצהרה אחת לארבע עד חמש שנים ויש להגישה תוך 120 יום מיום הבקשה.

נתונים שחייבים להופיע בהצהרה

הנתונים אשר חייבים להיכנס אל ההצהרה הם נתונים על המשפחה, כולל בן או בת זוג וכן ילדים אשר גילם מתחת לגיל 18. כמו כן, חובת הנישום להצהיר על נכסים, הון והתחייבויות אשר נמצאים בארץ ובחו”ל.

חשיבות הצהרות הון והגשת מסמכים מדויקים

כל מסמך אשר מועבר אל רשויות המס הוא מסמך משמעותי וחייב להתבצע כהלכה. התייחסות שאינה מקצועית לדו”חות השונים ואל הצהרת ההון, יכולה להיתפס כהסתרת מידע ולהוביל לצעדים משמעותיים מול הרשויות.

תפקידו של יועץ מס הוא לבחון את התיק שלך, ההכנסות שלך ולהגיש את הנתונים בצורה הנכונה, המדויקת ואם יש צורך בכך לתת את ההסברים הראויים לרשויות המס. אם קיבלת דרישה להגיש הצהרת הון זה הזמן ליצור קשר ולבדוק כיצד נוכל לעזור.

הצהרת הון

הצהרות הון

הצהרת הון היא תמונת מצבו הכלכלי של בעל התיק במס הכנסה. את הבקשה להגיש את ההצהרה מעלה רשות המס במטרה לאפשר לפקידי המס ופקידי השומה לקבל את כל המידע הרלוונטי על הונו של הנישום ולגלות הכנסות נוספות אשר לא מוצהרות בדו”חות השנתיים הרגילים.

סבירות ההכנסה

הצהרות הון מאפשרות לפקידי המס והשומה לדעת אילו נכסים יש לנישום ולבצע התאמה בין הוצאותיו לבין הכנסותיו. מדי שנה מגיעים אל רשויות המס הדו”חות השנתיים ואילו מתבססים על ההצהרות של המעסיקים או העצמאיים.

ברגע שהנישום מצהיר איזה הון יש ברשותו יכולים הפקידים להעריך אם ישנה התאמה בין ההון שצבר לבין ההכנסות שלו או אם יש אי התאמה בין הנתונים ובהתאם לכך לבקש הסברים שונים. כלומר, הפקידים בוחנים מהי הסבירות שאדם בעל הכנסה מסוימת יצבור את ההון שהוצהר ובוחרים כיצד להמשיך להתנהל מול הנישום, אם בכלל.

הצהרת הון

הצהרות הון

הצהרת הון היא תמונת מצבו הכלכלי של בעל התיק במס הכנסה. את הבקשה להגיש את ההצהרה מעלה רשות המס במטרה לאפשר לפקידי המס ופקידי השומה לקבל את כל המידע הרלוונטי על הונו של הנישום ולגלות הכנסות נוספות אשר לא מוצהרות בדו”חות השנתיים הרגילים.

סבירות ההכנסה

הצהרות הון מאפשרות לפקידי המס והשומה לדעת אילו נכסים יש לנישום ולבצע התאמה בין הוצאותיו לבין הכנסותיו. מדי שנה מגיעים אל רשויות המס הדו”חות השנתיים ואילו מתבססים על ההצהרות של המעסיקים או העצמאיים.

ברגע שהנישום מצהיר איזה הון יש ברשותו יכולים הפקידים להעריך אם ישנה התאמה בין ההון שצבר לבין ההכנסות שלו או אם יש אי התאמה בין הנתונים ובהתאם לכך לבקש הסברים שונים. כלומר, הפקידים בוחנים מהי הסבירות שאדם בעל הכנסה מסוימת יצבור את ההון שהוצהר ובוחרים כיצד להמשיך להתנהל מול הנישום, אם בכלל.

דרישה לקבלת הצהרת הון

לרוב, תדרוש רשות המס מבעלי עסקים חדשים להגיש הצהרת הון. המידע יהיה לרוב לא רלוונטי בהצהרה הראשונה אך יאפשר לרשות המס לבצע השוואות והתאמות להכנסה בעם הצהרות הון עתידיות.

כמו כן, ייתכנו דרישות להציג הצהרה גם משכירים ומשקיעים בשוק ההון. לרוב, תישלח דרישה להצהרה אחת לארבע עד חמש שנים ויש להגישה תוך 120 יום מיום הבקשה.

נתונים שחייבים להופיע בהצהרה

הנתונים אשר חייבים להיכנס אל ההצהרה הם נתונים על המשפחה, כולל בן או בת זוג וכן ילדים אשר גילם מתחת לגיל 18. כמו כן, חובת הנישום להצהיר על נכסים, הון והתחייבויות אשר נמצאים בארץ ובחו”ל.

חשיבות הצהרות הון והגשת מסמכים מדויקים

כל מסמך אשר מועבר אל רשויות המס הוא מסמך משמעותי וחייב להתבצע כהלכה. התייחסות שאינה מקצועית לדו”חות השונים ואל הצהרת ההון, יכולה להיתפס כהסתרת מידע ולהוביל לצעדים משמעותיים מול הרשויות.

תפקידו של יועץ מס הוא לבחון את התיק שלך, ההכנסות שלך ולהגיש את הנתונים בצורה הנכונה, המדויקת ואם יש צורך בכך לתת את ההסברים הראויים לרשויות המס. אם קיבלת דרישה להגיש הצהרת הון זה הזמן ליצור קשר ולבדוק כיצד נוכל לעזור.

ייעוץ מס |